ProduktZurück zur Produktliste

E310, E310A, E310H
Produktgruppe: E310, E310A, E310H
Hersteller: Gigaset Communications GmbH
Urkunde: 002-014
Vergabe: 12.03.2015
Produktbild Produkt / Produktfamilie Liefer- und Sachnummer EAN-Nummer Besonderheit Beschreibung
E310 AM DUO GER L36852-H2321-B102 4250366845197 Schnurlostelefon
E310 AM GER S30852-H2321-B101 4250366821405 Schnurlostelefon
E310 AM GER S30852-H2321-B102 4250366824338 Schnurlostelefon
E310 DUO GER L36852-H2301-B102 4250366845180 Schnurlostelefon
E310 GER S30852-H2301-B101 4250366821399 Schnurlostelefon
E310 GER S30852-H2301-B102 4250366824321 Schnurlostelefon
E310 HSB GER S30852-H2351-B101 4250366822600 Schnurlostelefon
E310 HSB GER S30852-H2351-B102 4250366824345 Schnurlostelefon
Prüfzeichen
HTV Logo