ProduktZurück zur Produktliste

E550, E550A, E550H
Produktgruppe: E550, E550A, E550H
Hersteller: Gigaset Communications GmbH
Urkunde: 002-017
Vergabe: 19.01.2016
Produktbild Produkt / Produktfamilie Liefer- und Sachnummer EAN-Nummer Besonderheit Beschreibung
E550 S30852-H2524-B101 4250366842882 silber Schnurlostelefon
E550 AM S30852-H2504-B101 4250366842875 silber Schnurlostelefon
E550 HSB S30852-H2554-B101 4250366842899 silber Schnurlostelefon
Prüfzeichen
HTV Logo